San Francisco, CA, USA

Order “Hu Tieu Nam Vang Kho” at Ha Nam Ninh, or just say #25 dry.

Ha Nam Ninh: Hu tieu nam vang, dry

Hu tieu nam vang, dry

Ha Nam Ninh: Hu tieu nam vang, dry

Hu tieu nam vang, dry

Feb 24 2017 Category: California North America San Francisco USA

Tags:

standardPostTransition